ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 258
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2566
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
จ้างจ้างเช่าไฟประดับสถานที่ เครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาเวทีขนาด 10 x 5 เมตร จำนว 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-56-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีคัดเลือก5 ตุลาคม 2566