รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-4 of 4 results.
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตค.65-31 มี.ค.66)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตค.64-31 มี.ค.65)