แชทกับ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
12 มิถุนายน 2567จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายหมู่บ้านรุ่งเรือง 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิถุนายน 2567จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายร้านธรเสริมสวย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิถุนายน 2567จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายนิวเทิร์น 1 หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิถุนายน 2567จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์สายสามแยกบ้านเจ๊ตั๊ก-บ้านนุกูล พันเอม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิถุนายน 2567ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ก่อนสิ้นเดือนไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
140
เมื่อวาน
242
เดือนนี้
3,764
เดือนก่อน
6,886
ปีนี้
37,691
ปีก่อน
145,933