แชทกับ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 118 (2/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2567
การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน 50 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
40
เมื่อวาน
213
เดือนนี้
6,954
เดือนก่อน
7,439
ปีนี้
48,320
ปีก่อน
145,933