แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 57 results.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569)
การมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
การมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
การมอบหมายให้รักษาราชการแทนหัวหน้าปลัดเทศบาล
การมอบหมายให้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น