การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)