ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
จ้างขุดลอกคลองหนองตะเลา หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2566
โครงการขุดลอกคลองหนองตะเลา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 527 กันยายน 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
จ้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
ซื้อถังขยะพลาสติกขนาด 200 ลิตร พร้อมชื่อ ทต.ดอนขมิ้น จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาเรวัตรวมใจ ซอย 1 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยทางเกวียน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านจุฑามาศ พร้อมทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566