ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-0012 สายถนนซอยนิวเทิร์น หมู่ที่ 1 บ้านหลังตลาดลูกแก ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-0012 สายถนนซอยนิวเทิร์น หมู่ที่ 1 บ้านหลังตลาดลูกแก ตำบลดอนขมิ้น9 มีนาคม 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-0064 สายถนนประชาเรวัฒน์ร่วมใจ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกหมาก ตำบลดอนขมิ้น จำนวน 2 ช่วง9 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยบ้านนางนัด ทองอา หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2566
ซื้อไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง และไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยบ้านนางนัด ทองอา หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กุมภาพันธ์ 2566