ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 329
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 6-0069 สายถนนเลียบคลองชลประทาน 5หมู่ที่่4 บ้านหนองตะเลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2567
จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายในชุมชน หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมประตูน้ำ ปิด-เปิด หน้าหอถัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567
ซื้อโต๊ะนั้งพระ โต๊ะพับสแตนเลส และเก้าอี้พลาสสติก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมชุมชน ม.5 ต.ดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวนชุมชน หมู่ที่ 1ตำบลดอนขมิ้น จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2567
จ้างทำกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ขนาดกว้าง 118 mm ยาว 173 mm หนา 15 mm จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2567
จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567