ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 292
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างทำอาหารว่าง และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 100 คน ตามโครงการรั้วน้อย ร้อยรัก ปลูกผักกินเอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มกราคม 2567
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 5 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567