ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 369
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
จ้างทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 5 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 9,150 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-5221 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 6-0069 สายถนนเลียบคลองชลประทาน 5หมู่ที่่4 บ้านหนองตะเลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 6-0069 สายถนนเลียบคลองชลประทาน 5หมู่ที่่4 บ้านหนองตะเลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤษภาคม 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำสายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567