ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 345
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-5221 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 6-0069 สายถนนเลียบคลองชลประทาน 5หมู่ที่่4 บ้านหนองตะเลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 6-0069 สายถนนเลียบคลองชลประทาน 5หมู่ที่่4 บ้านหนองตะเลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤษภาคม 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำสายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 6-0069 สายถนนเลียบคลองชลประทาน 5หมู่ที่่4 บ้านหนองตะเลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2567
จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายในชุมชน หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2567