ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 369
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ซอย 11 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2567
จ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวในชุมชน หมู่ที่4 ตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2567 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุ ประจำปี 2567 ณ อ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2567
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 6-0069 สายถนนเลียบคลองชลประทาน 5หมู่ที่่4 บ้านหนองตะเลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มิถุนายน 2567