ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 345
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 5 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2567
จ้างซ๋อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มกราคม 2567
ซื้อ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
ซื้อ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2567