ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 165
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำตัวอักษรพลาสวูดขนาด 25 มิล พร้อมเคลือบเงา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมสแตนเลส ขนาดกว้าง 116 ซม.สูง 75 ซม. จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ30 กันยายน 2565
จ้างจ้างเหมารถขนทึ้งวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ในคลองหนองตะเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 019-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565