ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาปักเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 7 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 82-5221 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-1030 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2566
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร พร้อมชื่อ ทต.ดอนขมิ้น จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2566
ซื้อปั๊มหางขนาด 2 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2566