ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำภาพไวนิลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2566
จ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2566
ซื้อผ้าสีเลือดหมู จำนวน 82 หลา และผ้าสีขาว จำนวน 6 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมแอร์รถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 019-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2566
จ้างเหมาทำผ้าม่านแบบจีบ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2566