ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 369
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายก้ำ เซี่ยงเห็น ซอย 2 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ซอยทางรถไฟ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ซอย 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายหมู่บ้านรุ่งเรือง 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายร้านธรเสริมสวย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายนิวเทิร์น 1 หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำสายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์สายสามแยกบ้านเจ๊ตั๊ก-บ้านนุกูล พันเอม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำสายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567