ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ในวันที่ 17 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด บริเวณหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2566
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ดำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 กันยายน 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ดำ หมู่ที่ 46 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566