ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านนางพรฤทัย เอ็นสว่าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-0064 สายถนนประชาเรวัฒน์ร่วมใจ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกหมาก ตำบลดอนขมิ้น จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 เมษายน 2566
จ้างทำอาหารถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 จำนวน 120 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-0012 สายถนนซอยนิวเทิร์น หมู่ที่ 1 บ้านหลังตลาดลูกแก ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 เมษายน 2566
จ้างทำอาหารสำหรับถวายเพลพระสงฆ์ และอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 150 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2566
ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2566
จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-0064 สายถนนประชาเรวัฒน์ร่วมใจ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกหมาก ตำบลดอนขมิ้น จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-0012 สายถนนซอยนิวเทิร์น หมู่ที่ 1 บ้านหลังตลาดลูกแก ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 มีนาคม 2566