ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 345
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างเช่าไฟประดับสถานที่ เครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาเวทีขนาด 10 x 5 เมตร จำนว 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-56-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีคัดเลือก5 ตุลาคม 2566
จ้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีคัดเลือก5 ตุลาคม 2566
จ้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีคัดเลือก5 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ดำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ตุลาคม 2566