ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 สิงหาคม 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
จ้างทำอาหารว่าง และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 80 คน ตามโครงการขยะสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-55-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 สิงหาคม 2566
โครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น15 สิงหาคม 2566