ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 345
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ่อขยะ หมู่ที่ 521 มีนาคม 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2567
ซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง ตามคุณลักณะพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนลาย หมู่ที่ 5 (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กซอยบ้านนายชม หมู่ที่ 4 (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 3,535 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,600 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567