ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 จำนวน 3 ป้าย และป้ายยาเสพติด พร้อมด้ามจับ ขนาด 60x80 ซม. จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
จ้างทำอาหารสำหรับนักกีฬา กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำสนาม จำนวน 193 คน และค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับรับรองแขกรับเชิญในพิธี จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
ซื้อเครื่องไทยธรรม และเทียนพรรษา จำนวน 2 ต้น ตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าำพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2566
ซื้อสื่อที่ใช้ในการอบรม ตามโครงการดูแลสุขภาพเด็กเล็กด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กรกฎาคม 2566