ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 518 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ดำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ดำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
จ้างทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 350 คน ตามโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 17 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2566