ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 345
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายหมู่บ้านรุ่งเรือง 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายร้านธรเสริมสวย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายนิวเทิร์น 1 หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำสายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์สายสามแยกบ้านเจ๊ตั๊ก-บ้านนุกูล พันเอม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำสายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
จ้างทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 5 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 9,150 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567