ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 161 ถึง 170 จากข้อมูล 245
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2565
จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 ซอย7 เทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2565