ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 161 ถึง 170 จากข้อมูล 345
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กรกฎาคม 2566
ซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2566
จ้างโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพีชในคลองยืมคลองชลประทาน 6 ช้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กรกฎาคม 2566
ซื้อโครงการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนโดยการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2566
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว 4 ขา จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2566
โครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น6 กรกฎาคม 2566