ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 141 ถึง 150 จากข้อมูล 258
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2565
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ่อทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยบ้านนายเงิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2565
จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 หมู่บ้านรุ่งเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-0016 สายถนน ซอย 6 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงต้อย ช้างลอย ถึงบริเวณบ้านนายวิวัฒน์ เทียนคำ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.20.00 พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-064 สายถนนประชาเรวัฒร่วมใจ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกหมาก ตำบลดอนขมิ้น จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี12 พฤศจิกายน 2565
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-064 สายถนนประชาเรวัฒนร่วมใจ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกหมาก ตำบลดอนขมิ้น จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี12 พฤศจิกายน 2565
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.6-0012 สายถนนซอยนิวเทิร์น หมู่ที่ 1บ้านหลังตลาดลูกแก ตำบลดอนขมิ้น กว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี12 พฤศจิกายน 2565