ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 341 ถึง 350 จากข้อมูล 369
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำกระเป๋าผ้า ขนาด A4 หูหิ้ว พร้อมสกรีนข้อความและตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 36 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 48 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 018-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุใช้ในการอบรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2565
จ้างทำอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ และอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ จำนวน 145 คน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2565
ซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมชุดพ่วงข้างเครื่องยนต์ 4 จังหวะ กระบอกสูบ 110 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2565