ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ.6-0065 บ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ 5 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

29 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!