ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay สายบ้านหนองตะเลา หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อตำบลยางม่วง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 6-040 มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,272.50 ตรม. พร้อมตีเส้นจราจร (โดยวิธี e-bidding)

15 มกราคม 2564
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง