ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay สายบ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อตำบลท่าผา รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 6-001 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตรม. (โดยวิธี e-bidding)

15 มกราคม 2564
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง