ตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค

5 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค
          ขอเชิญชวน ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป(สัญชาติไทย) เข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนขมิ้น (นำบัตรประชาชนมาด้วย)
          ประชาชนที่สนใจขอเข้ารับการตรวจสามารถสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ อสม.ในเขตพื้นที่ของท่าน หรือติดต่อสอบถามได้ทางเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!