ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!