โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน

22 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง ณ ช้างเผือกฟาร์ม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!