เทศบาลตำบลดอนขมิ้นออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพร้อมแจกทรายอะเบท

21 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพร้อมแจกทรายอะเบท
ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เขตที่ 1
หมู่ที่ 1 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566
หมู่ที่ 2 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566
หมู่ที่ 3 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566
เขตที่ 2
หมู่ที่ 5 วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566
หมู่ที่ 4 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!