โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566

11 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2566 ณ สนามหญ้าเทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์ ไม่พึ่งพายาเสพติด
โดยจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้
1) กีฬาฟุตบอล 7คน ⚽️
2) กีฬาเปตอง(หญิง/ชาย) </div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!