โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

31 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 มีการแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาให้กับวัดดอนขมิ้น
โดยนายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภาฯ ,ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนขมิ้น ,ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้นและพนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!