ภาพกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

3 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ตามแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
#WorldSoilDay #วันดินโลก #Soilswherefoodbegins #Soil4 #Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGSforAll #ChangeforGood
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!