ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่1 ตำบลดอนขมิ้น

24 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ,นายวิศิษฐ์ เลาหะกาญจนศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่1 ตำบลดอนขมิ้น พร้อมกับนายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น และนายธัชกร เห็นสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนกรณีที่มีฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นถนนมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้การใช้รถสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวก และได้ร่วมพูดคุยหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!