โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

15 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
วันที่ 13 เมษายน 2566
ช่วงเช้า
- พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ณ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ช่วงเย็น
- การประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย
- พิธีเปิดงานสงกรานต์ ประจำปี 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ประจำปี 2566
- การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ
- กิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ วัดดอนขมิ้น
วันที่ 14 เมษายน 2566
- การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น และ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน
- การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมผู้สูงอายุ เขตที่ 1 และเขตที่ 2 เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
วันที่ 15 เมษายน 2566
ช่วงเช้า
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ช่วงบ่าย
- กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!