การออกหน่วยบริการตามกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ปี2566

23 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ด้วยเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนการออกหน่วยบริการตามกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 มีนาคม 2566 ดังนี้
เขตที่ 1
- หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ออกให้บริการวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566
เขตที่ 2
- หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ออกให้บริการวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566
***หมายเหตุ*** : วันและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เจ้าของสัตว์เลี้ยงเตรียมและจับสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงต้องมีอายุ 2 เดือนขึ้นไป
โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากท่านไม่สะดวก สามารถรับวัคซีนได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อสอบถาม : เทศบาลตำบลดอนขมิ้น โทร.034-566692
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!