แจ้งขออนุญาตบินตรวจลาดตะเวนแนวท่อส่งก๊าซฯ ด้วยอากาศยานที่ควบคุมจากภายนอก (Drone)

23 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เรื่อง แจ้งขออนุญาตบินตรวจลาดตะเวนแนวท่อส่งก๊าซฯ ด้วยอากาศยานที่ควบคุมจากภายนอก (Drone) ในเขตพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2567
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!