ผู้สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2566

5 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ขอขอบคุณผู้สนับสนุนน้ำดื่ม กาแฟ ฯลฯ ให้กับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ตั้งจุดตรวจร่วมและบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ไว้สำหรับบริการผู้ใช้รถใช้ถนนที่แวะพักจุดบริการ ดังนี้
- บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด
- บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด
- นายวิวัฒน์ เห็นสว่าง กำนันตำบลดอนขมิ้น
- วัดไร่แตงทอง
- บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด
- บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด
- โรงงานบ้านโป่ง SCGP
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยพรให้แก่ท่านผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสพแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพ แข็งแรง มีลาภยศ สรรเสริญ ประสงค์สิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อเทอญ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!