วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

4 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พบกับ
การแสดงบนเวที
กิจกรรมสอยดาว
กิจกรรมเล่นเกมส์ของขวัญของรางวัลมากมาย
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!