โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2566

29 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น มอบหมายให้นายธัชกร เห็นสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่อปพร.ตำบลดอนขมิ้น ร่วมตั้งจุดตรวจร่วมและบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!