โครงการส่งน้ำนครชุมขอแจ้งการหยุดส่งน้ำ

28 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
เรื่อง ขอแจ้งการหยุดส่งน้ำเข้าคลองทุกสายในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 - 18 มกาคม 2566
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!