ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

23 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!