การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในสัตว์ปีก

9 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565
ด้วยงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขมิ้น แจ้งว่าสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้มีอาการป่วยและตายเป็นจำนวนมาก จึงได้ประสานข้อมูลไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ามะกา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุในเบื้องต้น โดยเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในสัตว์ปีกในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยในช่วงเดือนธันวาคมมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลง อ่อนแอและป่วยได้ง่าย จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหัน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก โปรดแจ้งมายังเทศบาลตำบลดอนขมิ้นเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกต่อไป
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น โทร 034-566692
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!