การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา แจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

30 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา แจ้งดับไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลดอนขมิ้น (ซอยข้างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ,ร้านประทีปการเกษตร) ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!