โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2565

8 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดโครงการวันลอยกระทงประจำปี 2565 ณ บริเวณริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
นายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการวันลอยกระทงประจำปี 2565
นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา กล่าวเปิดงานโครงการวันลอยกระทงประจำปี 2565 โดยมี การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น การแสดงชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนขมิ้น
โดยมี กิจกรรมดังนี้
ประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมสอยดาว ดนตรี การแสดงบนเวที
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น พนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้นและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น และพื้นที่ใกล้เคียง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!