กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์กระทงจากใบตองและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
         เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์กระทงจากใบตองและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยมี นายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ โดยมี นางกรรณิกา หอมจันทร์ ครูโรงเรียนวัดดอนขมิ้น เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทงและสาธิตการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง                                                   โดยมีเด็กเล็ก ผู้ปกครอง เยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมจำนวน 80 คน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!