ประชุมโครงการวันลอยกระทงประจำปี 2565

10 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จัดประชุมโครงการวันลอยกระทงประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยมีผู้เข้าร่มประชุม ดังนี้
คณะผู้บริหาร สมาชิกชิกสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มสตรีไทยตำบลดอนขมิ้น โรงเรียนวัดดอนขมิ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์เย็น
ประธานสภาเด็กและเยาวชน ฯ และพนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!