ออกตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 28 กันยายน 2565

28 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 22.30 - 01.00 น.
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรลูกแก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนขมิ้น และเจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยท่านนายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น เป็นหัวหน้าชุดออกตรวจในวัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!