ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!