โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2565 (ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)

11 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565
     เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2565 (ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเล็งเห็นความสำคัญในสุขภาพที่สมบรูณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน 
     ท่านสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีท่านธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น และได้รับเกียรติผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ดังนี้
     1.ท่านอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา
     2.คุณพลอย ธนิกุล 
     3.ท่านจำลอง สุวรรณประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
     4.ท่านเอกชัย ช้างฉาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง
     5.ท่านวิวัฒน์ เห็นสว่าง กำนันตำบลดอนขมิ้น และผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนขมิ้น
     6.เทศบาลตำบลลูกแก                                                                                                                                                                                                         7.SCGP โรงงานบ้านโป่ง                                                                                                                                                                                                     8.บริษัทน้ำตาลไทยกาญจนบุรี                                                                                                                                                                                             9.บริษัทน้ำตาลไทยเอทานอล และ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้นและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 350 คน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!