โครงการบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา"สีสันแต้มยิ้ม" ของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปี พ.ศ. 2565

22 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ในวันเสาร์ ที่ 20 สิงกาคม 2565 

   สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา"สีสันแต้มยิ้ม" ของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนวันดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - นายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนขมิ้นเป็นประธานเปิดโครงการฯ มีเด็กและเยาวชน เข้าร่วม 42 คน พร้อมทั้งครูโรงเรียนวัดดอนขมิ้น พนักงานบริษัทนำ้ตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด พนักงานบริษัทนำ้ตาลไทยเอทานอล จำกัด และพนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น 
     โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
     - ฟังบรรยาย เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและฝึกนั่งสมาธิ โดย ท่าน พระครูสุพัฒนกาจนกิจ เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น เป็นวิทยากร 
     - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การทาสีทางเท้า เครื่องเล่น 
     - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กวาดลานวัด ล้างห้องนำ้วัด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!