โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพประจำปี พ.ศ.2565 (ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)

22 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ด้วยเทศบาลตำบลดอนขมิ้นได้จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพประจำปี พ.ศ.2565 (ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น.
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ณ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!